Tulevaisuuden Tampere

Millainen on sinun unelmiesi tulevaisuuden Tampere? Jos olet kuten useimmat ihmiset, tulevaisuuden Tampereesi tarjoaisi mm. vapautta, terveyttä, yhteenkuuluvuutta, sivistystä, edistystä, turvallisuutta, yltäkylläisyyttä ja puhdasta luontoa. Nämä eri asiat eivät ole keskenään ristiriidassa eivätkä siten mahdottomia saavuttaa, mutta miten ne parhaiten saavutetaan?

Tämä yhtälö ei onneksi ole vaikea ratkaista. Ensinnäkin tiedämme että taloudellinen vapaus ennustaa vahvasti kansakuntien menestystä jopa riippumatta luonnonvaroista ja muista tekijöistä. Toisekseen tiedämme että tarvitaan luottamusta jotta yhteistyö voi toimia. Ainoa keino luoda kestävää luottamusta on avoimuus. Kolmanneksi jokainen ymmärtää että kaikki nojaa viimekädessä kulttuuriin ja sen sivistysasteeseen, parhainkaan järjestelmä ei toimi jos meiltä puuttuvat hyveet.

Me Tamperelaiset olemme yhdessä onnistuneet rakentamaan toimivan ja turvallisen kaupungin, kuulumme myös maailman vauraimpien joukkoon. Meillä on paljon keskinäistä luottamusta, hyveitä ja sivistystä. Meiltä kuitenkin puuttuu vielä yksi pala kokonaisuudesta, taloudellinen vapaus.

Taloudellisen vapauden puute on koko Suomenkin tulevaisuudenkin kannalta se keskeisin ongelma ja kohtalon kysymys. Kuntatasolla emme valitettavasti voi korjata tätä kokonaan. On kuitenkin paljon mitä voimme tehdä paikallisesti ja viitoittaa tietä yhä parempaan tulevaisuuteen koko Suomelle.

Meillä on Tampereella käsittämätön määrä ammattitaitoa ja tarmoa, nyt meidän on vain yksinkertaisesti annettava sille vapaus toimia. Pyydän ääntäsi näissä kuntavaaleissa jotta nämä sanat kaikuisivat valtuustosalissa tulevalla kaudella yhä painokkaammin.

Tavoitteeni

Vihreä kaupunkisuunnittelu

Vihreästä arkkitehtuurista tulevaisuuden Tampereen ominaispiirre. Tampere jossa viheralueet ja luonto sulautuvat yhteen saumattomasti. Tarpeeton kaupunkitilan ja luontoaluiden vastakkainasettelu katoaisi. Leveät puistomaiset kadut tornitalojen lomassa olisivat avoinna rikkaalle katukulttuurille. Korkeista asunnoista avautuisi dramaattinen näköala järvimaisemiin. Tälläinen kokonaisvaltainen vihreä kaupunkisuunnittelu muodostaisi pohjan kiertotaloudelle.

Kevyt ja avoin hallinto

Vanhakantainen kunnan hallintorakenne on korvattava uudella modernilla hallinnolla. Se keskittyisi keskeisiin hallinnollisiin tehtäviin sekä huolehtimaan yhteiskunnan heikoimmista. Kevyt verotus mahdollistaisi vilkkaan elinkeinoelämän ja sen että jokainen voisi vapaasti panostaa niihin asioihin jotka kokee tärkeiksi. Modernille hallinnolle avoimuus päätöksenteossa on luonnollista. Avoimuuden kautta paikallispolitiikasta tulee luonnollinen osa kuntalaisten elämää.

Aito valinnanvapaus

Luomalla aidot markkinat voimme luoda joustavat palvelut jotka vastaavat paremmin ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Mm. koulutus, terveydenhoito ja julkinen liikenne olisi avattu kilpailulle. Erilaiset yritykset ja kolmas sektori tuottaisivat yhdessä julkisen sektorin kanssa hyvinvointia. Tälläisessä ketterässä mallissa palvelut toimisivat ennaltaehkäisevästi ja estäisivät ongelmien kroonistumisen tasolle jossa ne murentavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Tulevaisuuden kirjastot

Kirjastot tulee valjastaa kulttuurin ja sivistyksen keskuksiksi. Niihin kokoonnuttaisiin mm. kuuntelemaan luentoja, opettelemaan kädentaitoja, harrastamaan taidetta ja musiikkia. Ne olisivat keskuksia joista nuoret voisivat kokeilemisen ja leikin kautta yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa löytää omat opinnolliset tai ammatilliset mieltymyksensä, kehittää elämässä hyödyllisiä perustaitoja, luoda suhteita paikallisiin työnantajiin ja jopa siirtyä suoraan työharjoittelupaikan kautta työelämään. Nämä modernit kirjastot voisivat tarjota matalan kynnyksen polun sivistykseen ja osalliseksi yhteiskuntaa.

Osallistetut naapurustot

Valtaa paikallisista päätöksistä voidaan siirtää kuntalaisille ja vapauttaa valtuuston resursseja kokonaiskuvan hallintaan. Järjestäytyneet osallistetut naapurustot muodostaisivat pohjan jonka päälle aitoa yhteisöllisyyttä pääsisi muodostumaan. Koulut ja niiden iltaisin tyhjillään olevat julkiset tilat tarjoaisivat näille yhteisöille kokoontumismahdollisuuden viettää iltaa, harrastaa ja päättää naapurustoa koskevista asioista. Päätettäessä eri naapurustoa koskevista asioista kaupungin keskushallinon virkailija osallistuisi kokoukseen auttamaan asioiden käsittelyssä ja ristiriitojen sovittelussa.

Hoitovelalle STOP

Mielenterveys- ja päihdetyössä yksilöiden ongelmat pahenevat hoidon viivästyessä. Samaan aikaan hoitojärjestelmä kamppailee yhä lisääntyvien vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden kanssa. Tämä kierre on katkaistava nopeasti. Jotta hoitoketju ei katkeaisi on tärkeää että potilaat saavat lääketieteellistä hoitoa välittömästi. Harraste- ja liikuntajärjestöt voisivat olla yksi potentiaalinen yhteistyökumppani joiden hyödyntämistä tässä apuna voisi selvittää. Tämänkaltaisissa järjestöistä potilas saisi yhteisöllisyyttä, liikuntaa ja vertaistukea jotka tehostavat hoitoa moninkertaisesti.

Kuka on Kivistö?

Pirkanmaan piirijärjestön hallituksen jäsen, Liberaalipuolueen puoluevaltuuston jäsen.

Olen 35-vuotias yrittäjä ja yritykseni tuottaa 3D-grafiikan koulutuspalveluja. Työhistoriani on pääosin 3D-grafiikan parissa pelialalla. Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi.

Poliittiselta suuntaukseltani olen arvo- ja talousliberaali. Suhtautumistani valtioon olen kuvaillut sanoilla "maltillinen minarkisti", kannatan siis kevyttä valtiorakennetta. Olen mukana Liberaalipuolueen toiminnassa koska perinteisestä puoluekentästä ei löytynyt arvoihini sopivaa puoluetta ja halusin olla osaltani mukana edistämässä liberalismia Suomessa.

Puolueessa minut tunnetaan suorapuheisena, yhteistyökykyisenä ja hieman omintakeisena ajattelijana. Omat ajatukseni ovat usein vielä hieman puolueohjelmaammekin liberaalimpia, toisaalta taas korostan joissain kysymyksissä enemmän sivistystä, kulttuuria, järkeilyä ja moraalia.

Asun Tampereen Tammelassa avovaimon ja koiran kanssa. Alunperin olen työläisperheen kasvatti Etelä-Pohjanmaalta Kurikasta, aikuisikäni olen viettänyt Helsingissä, Kajaanissa ja Newcastlessä. Tampereella olen asunut vuodesta 2012.

Harrastan lenkkeilyä koiran kanssa, videopelejä, simulaattorilentämistä, lukemista ja filosofiaa. Mielenkiinnon kohteitani ovat mielenfilosofia ja moraaliteoriat. Omaan ajatteluuni ovat vaikuttaneet eniten mm. Chalmers, Penrose, Rand, Foucault ja Friedman.

Katson että vapaa markkinatalous ei luo täydellistä ihmistä mutta täydellinen ja moraalinen ihminen valitsisi vapaan markkinatalouden.

Tue meitä!

On aika muuttaa politiikan suuntaa Suomessa. Tehtävä on iso eikä rajoitu pelkästään näihin kuntavaaleihin. Vapaus tarvitsee puolustajansa ja siksi tarvitsemme juuri sinun apuasi. Mikäli ajattelet samoin, seuraa, tykkää ja jaa ajatuksiamme. Kerro Liberaalipuolueesta kavereillesi. Liity jäseneksi, lahjoita tai lähde mukaan paikallistoimintaan.

Tai tule vaikka vain moikkaamaan ja juomaan pari huurteista "Liberaali after work" -kokoontumisiin koronarajoitusten taas salliessa.

Ollaan yhteyksissä!