Valinnanvapautta hyvinvointipalveluihin!

Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisille. Me Liberaalipuolueessa katsomme tulevaisuuteen. Haluamme kasvattaa kansalaisten valinnanvapautta hyvinvointipalveluidensa suhteen tuomalla yksityisen- ja kolmannen sektorin julkinen monopolin rinnalle. Tälläisellä joustavalla palveluntuotannolla on massiivinen potentiaali parantaa erityisesti perusterveydenhuoltoa, sosiaali-, vanhus- ja kuntoutuspalveluita.

Kansalaisten valinnanvapautta voidaan parantaa esimerkiksi hyödyntämällä palveluseteleitä. Mikäli palvelua ei ole järkevää tuottaa päällekkäisenä sekä julkisella että yksityisellä, kuten vaikkapa erikoissairaanhoidossa, palveluiden osia voidaan myös mahdollisuuksien mukaan kilpailuttaa.

Kuten olemme eri medioista saaneet kuulla, kunnat ovat laiminlöyneet lakisääteiset velvollisuutensa valvoa tilaamiensa palveluiden laatua. Kun hyvinvointialue ottaa vetovastuun palveluiden järjestämisestä on laadunvalvontajärjestelmiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Hyvinvointialueiden on valvottava riittävää palvelutasoa ja laiminlyöntien on johdettava seuraamuksiin, kuten sopimussakkoihin tai sopimuksen purkamiseen.

Pirkanmaan ja koko Suomenkin suurimmat haasteet liittyvät vanhustenhoidon järjestämiseen. Vanhuspalveluiden painopiste tulee olla jatkossakin kotihoidossa ja omaishoitajuudessa, koska suurin osa iäkkäistä haluaa asua kotona. Laitospaikkoja tulee olla riittävästi sellaisille, jotka vaativat ympärivuorokautista hoitoa. Vanhusten laitoshoidossa on suosittava moderneja kodinomaisia yksiköitä. Kuten esimerkit maailmalta osoittavat, hyvän ja inhimillisen vanhustenhoidon ei tarvitse olla kallista. Suurimmat haasteet liittyvät toimintatapojen kehittämiseen, johtamiskulttuurin parantamiseen sekä osaavan työvoiman houkuttelemiseen alalle.

Tavoitteeni

Valinnanvapaus

Hyvinvointipalveluja voidaan tuottaa yhtä hyvin julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Kaikki palveluntuottajat on otettava mukaan tasavertaisina.

Veroaste ei saa nousta

Hyvinvointialueilla täytyy olla verotusoikeus jotta kaavailtu järjestelmä voisi ylipäätään toimia. Mikäli aluevero säädetään, se ei saa nostaa kokonaisveroastetta.

Johtamiskulttuurin uudistus

Hyvinvointialojen johtamiskulttuuriin tulee kehittää ja palkata tarpeen mukaan ammattijohtajia.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on vastata kasvaviin sosiaali- ja terveysmenoihin. Parhaiten tämä onnistuu panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan.

Hyvästä työstä pitää palkita

Hoitoalan houkuttelevuutta voitaisiin lisätä erilaisilla kannustimilla. Hyvästä työstä tulee saada palkkio ja tämä voisi mahdollistua esimerkiksi tulospalkkauksella. Paikallista sopimista tulee lisätä.

Mt-palveluiden saatavuus

Mielenterveysongelmista kärsivien määrän lisääntyminen on johtanut hoidon viivästymiseen johon on puututtava ripeästi.

Kuka on Kivistö?

Liberaalipuolueen varapuheenjohtaja. Pirkanmaan piirijärjestön hallituksen jäsen, Liberaalipuolueen puoluevaltuuston jäsen.

Olen 35-vuotias yrittäjä ja yritykseni tekee 3D-grafiikan alihankintaa sekä tuottaa 3D-grafiikan koulutuspalveluja. Työhistoriani on pääosin 3D-grafiikan parissa pelialalla. Koulutukseltani olen tietojenkäsittelyn tradenomi.

Poliittiselta suuntaukseltani olen arvo- ja talousliberaali. Suhtautumistani valtioon olen kuvaillut sanoilla "maltillinen minarkisti", kannatan siis kevyttä valtiorakennetta. Olen mukana Liberaalipuolueen toiminnassa koska perinteisestä puoluekentästä ei löytynyt arvoihini sopivaa puoluetta ja halusin olla osaltani mukana edistämässä liberalismia Suomessa.

Puolueessa minut tunnetaan suorapuheisena, yhteistyökykyisenä ja itsenäisenä ajattelijana. Omat ajatukseni ovat usein vielä hieman puolueohjelmaammekin liberaalimpia, toisaalta taas korostan joissain kysymyksissä enemmän sivistyksen, kulttuurin, järkeilyn ja moraalin merkitystä.

Asun Tampereen Tammelassa avovaimon ja koiran kanssa. Alunperin olen työläisperheen kasvatti Etelä-Pohjanmaalta Kurikasta, aikuisikäni olen viettänyt Helsingissä, Kajaanissa ja Newcastlessä. Tampereella olen asunut vuodesta 2012.

Harrastan lenkkeilyä koiran kanssa, videopelejä, simulaattorilentämistä, lukemista ja filosofiaa. Mielenkiinnon kohteitani ovat mielenfilosofia ja moraaliteoriat. Omaan ajatteluuni ovat vaikuttaneet eniten mm. David Chalmers, Roger Penrose, Ayn Rand, Michel Foucault ja Milton Friedman.

"Vapaa markkinatalous ei luo täydellistä ihmistä mutta täydellinen ja moraalinen ihminen valitsisi vapaan markkinatalouden."

Tue meitä!

On aika muuttaa politiikan suuntaa Suomessa. Tehtävä on iso eikä rajoitu pelkästään näihin aluevaaleihin. Vapaus tarvitsee puolustajansa ja siksi tarvitsemme juuri sinun apuasi. Mikäli ajattelet samoin, seuraa, tykkää ja jaa ajatuksiamme. Kerro Liberaalipuolueesta kavereillesi. Liity jäseneksi, lahjoita tai lähde mukaan paikallistoimintaan.

Tai tule vaikka vain moikkaamaan ja juomaan pari huurteista "Liberaali after work" -kokoontumisiin koronarajoitusten niin salliessa.

Ollaan yhteyksissä!